Zespół Oświaty Samorządowej
w Świeszynie

20 czerwca 2024 11:03

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

UCHWAŁA NR XXXI/169/16 RADY GMINY ŚWIESZYNO z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.zos-swieszyno.pl

Skip to content