Zespół Oświaty Samorządowej
w Świeszynie

16 lipca 2024 03:58

Administrator danych osobowych

Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie, Świeszyno 36, 75-024 Świeszyno jest administratorem danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Zespole Oświaty Samorządowej w Świeszynie jest Grzegorz Król

Sposoby kontaktu z IOD:

– adres korespondencyjny:

Zespół Oświaty Samorządowej w Świeszynie

Świeszyno 36

75-024 Świeszyno

– adres e-mail:

iod@zos-swieszyno.pl

Opublikował(a): Grzegorz Król

Ostatnia zmiana:

Print Friendly, PDF & Email

Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Samorządowej znajduje się pod adresem www:
archiwum.bip.zos-swieszyno.pl

Skip to content